Studenckie Towarzystwo Naukowe


Studenckie Towarzystwo Naukowe

Linki do stron zewnętrznych:


bg

Kompletne informacje dostępne są na dedykowanej stronie

www.stn.pum.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzin serwisu www.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886