Socjalnie


Dział Spraw Socjalnych Pracowników

ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
(wejście od ul. Podgórnej)

e-mail: dssp@pum.edu.pl

Kierownik
mgr Małgorzata Salwa
tel. 91 48 00 746

Samodzielny referent
Joanna Zielaskowska
tel. 91 48 00 745

Godziny pracy:
7.30 - 15.30

N-r konta:  35 1090 1492 0000 0001 0062 1329  (dla wpłat na pożyczki mieszkaniowe, bilety - imprezy kulturalno-oświatowe)

Nr konta:  06 1090 1492 0000 0001 0053 7752  Santander Bank Polska S.A. tylko do wpłat za pobyty w Ośrodkach Wczasowych PUM (w tym zadatki) 

Zadatek należy wpłacić w ciagu trzech dni po dokonaniu rezerwacji a pozostałą część najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem pobytu.

Osoby, które chcą otrzymać  fakturę za pobyty w ośrodku wczasowym PUM, proszone są  przed dokonaniem wpłaty, o informację na maila kwestura@pum.edu.pl w celu podania danych do faktury.

 

Obowiązek informacyjny:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 jako Administrator danych informuje Panią/Pana, że:

  1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 4800790 lub adresem email: iod@pum.edu.pl,
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych w celu przyznania i rozliczania świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
  3. podane dane będą przetwarzane w celach określonych w pkt 2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                      z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom wspomagającym realizacje pakietu socjalnego (m.in. biura podróży) oraz podmiotom świadczącym usługi dla Administratora, w szczególności informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne, transportowe, kurierskie, pocztowe i  niszczenia dokumentów, banki i instytucje płatnicze.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat,
  6. konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów:
  • ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 163 z późn. zm.),
  • Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
  1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania,
  2. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bg

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie archiwum:

old.pum.edu.pl

Aktualnie modyfikujemy treści wszystkich sekcji. Zanim przeredagujemy je na nowo, zapraszamy do ich poprzedniej prezentacji.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886