Struktura


I. PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: 

 • Wydział Medycyny i Stomatologii 
 • Wydział Nauk o Zdrowiu  
 • Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej 


II. WYDZIAŁOWE JEDNOSTKI NAUKOWO-DYDAKTYCZNE: 

Wydział Medycyny i Stomatologii 

 • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
 • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć 
 • Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: 
 • Zakład Biochemii 
 • Zakład Chemii Medycznej (przeniesiony na WFBNiML) 
 • Samodzielna Pracownia Biochemii Farmaceutycznej 
 • Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia 
 • Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Transplantacyjnej i Nowotworów Przewodu 
 • Pokarmowego 
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego 
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 
 • Katedra Chorób Klatki Piersiowej 
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji 
 • Oddział Kliniczny Chorób Płuc 
 • Katedra Chorób Zakaźnych 
 • Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby 
 • Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów 
 • Immunologicznych  
 • Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej: 
 • Zakład Analityki Medycznej (WFBMiML) 
 • Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej 
 • Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia 
 • Katedra Farmakologii: 
 • Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 
 • Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej 
 • Katedra Fizjopatologii: 
 • Zakład Patologii Ogólnej 
 • Samodzielna Pracownia Terapii Komórkowej 
 • Katedra Medycyny Sądowej 
 • Zakład Genetyki Sądowej 
 • Zakład Medycyny Sądowej 
 • Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej 
 • Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej 
 • Zakład Samodzielna Pracownia Diagnostyki Immunologicznej 
 • Zakład Medycyny Laboratoryjnej (przeniesiony na WFBMiML) 
 • Zakład Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej  
 • Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej 
 • Klinika Pediatrii Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej 
 • Klinika Pediatrii, i Onkologii i Immunologii Dziecięcej 
 • Katedra i Klinika Położnictwa, i Ginekologii i Neonatologii: 
 • Klinika Patologii Noworodka (włączona do Kliniki Neonatologii i Intensywnej 
 • Terapii Noworodka 
 • Klinika Położnictwa i Ginekologii 
 • Katedra Neurochirurgii 
 • Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 
 • Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej (WNoZ) 
 • Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej 
 • Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i Zabiegowej 
 • Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej  
 • Zakład Radiologii Zabiegowej 
 • Katedra Reumatologii i Chorób Wewnętrznych 
 • Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, i Geriatrii i Immunologii 
 • Klinicznej 
 • Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 
 • Katedra i Klinika Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i 
 • Chirurgii Ręki 
 • Katedra i Klinika Gastroenterologii 
 • Katedra i Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
 • Katedra i Klinika Neurologii 
 • I Katedra i Klinika Okulistyki 
 • II Katedra i Klinika Okulistyki  
 • Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej  
 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 
 • Katedra i Zakład Fizjologii 
 • Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 
 • Katedra i Zakład Patomorfologii 
 • Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej 
 • Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji 
 • Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji 
 • Przedklinicznej 
 • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej 
 • Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii 
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki 
 • Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej 
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Katedry Onkologii 
 • Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej  
 • Klinika Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  
 • Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych 
 • Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej 
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt 
 • Klinika Kardiochirurgii  
 • Klinika Kardiologii 
 • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
 • Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej 
 • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii 
 • Wieku Rozwojowego 
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć 
 • Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii 
 • Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii (włączona do Katedry 
 • Reumatologii i Chorób Wewnętrznych 
 • Zakład Alergologii Klinicznej 
 • Zakład Chirurgii Stomatologicznej 
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej  
 • Zakład Higieny i Epidemiologii 
 • Zakład Ortodoncji 
 • Zakład Periodontologii  
 • Zakład Propedeutyki, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego 
 • Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej  
 • Zakład Stomatologii Zintegrowanej 
 • Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej 
 • Samodzielna Pracownia Kardiologii Inwazyjnej  
 • Samodzielna Pracownia Medycyny Rodzinnej (włączona do Katedry i Zakładu Medycyny 
 • Rodzinnej 
 • Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia  (przeniesiona) 
 • Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci 
 • Samodzielna Pracownia Stomatologii Dziecięcej 
 • Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego Katedra i Zakład Medycyny 
 • Rodzinnej 
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

1.  Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych

2.  Katedra Medycyny Społecznej

 • Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 • Zakład Prawa Medycznego
 • Samodzielna Pracownia Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej

3.  Katedra Ortopedii

 • Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
 • Klinika Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu
 • Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu

4.  Katedra Psychiatrii

 • Klinika Psychiatrii
 • Zakład Psychologii Zdrowia

5.  Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej

6.  Katedra i Zakład Chorób Dzieci i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

7.  Katedra i Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej

8.  Katedra Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego

9.  Katedra Żywienia Człowieka i Metabolomiki

 • Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
 • Samodzielna Pracownia Badań Biochemicznych

10. Katedra i Zakład Pielęgniarstwa

 

11. Zakład Biologii Medycznej

12. Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki

13. Zakład Histologii i Biologii Rozwoju

14. Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie

15. Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej Katedry Neurochirurgii

16. Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego

17. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

18. Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży

19. Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej

 

20. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci

21. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej

 

22. Samodzielna Pracownia Dermatologii Estetycznej

23. Samodzielna Pracownia Antropogenetyki i Gerontobiologii

24. Samodzielna Pracownia Medycyny Translacyjnej

 

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej 

 

 • Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej 
 • Katedra Biologii i Parazytologii Medycznej 
 • Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej 
 • Samodzielna Pracownia Botaniki Farmaceutycznej  
 • Katedra Onkologii 
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (WMiS) 
 • Klinika Onkologii i Chemioterapii  
 • Zakład Genetyki i Patomorfologii 
 • Oddział Kliniczny Radioterapii 
 • Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej i Diagnostyki Genetycznej 
 • Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej 
 • Klinika Hematologii i Transplantologii  
 • Zakład Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej 
 • Zakład Anatomii Funkcjonalnej i Klinicznej 
 • Zakład Chemii Farmaceutycznej 
 • Zakład Farmakognozji i Naturalnych Środków Leczniczych 
 • Zakład Fizyki Medycznej 
 • Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej 
 • Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny 
 • Laboratoryjnej 
 • Zakład Medycyny Nuklearnej 
 • Zakład Technologii Postaci Leku 
 • Zakład Chemii Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Medycznej 
 • Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów 
 • Samodzielna Pracownia Epigenetyki Klinicznej 
 • Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia 
 • (przeniesiona na WMiS, włączona do Katedry Biochemii i Chemii Medycznej) 
 • Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej 


III. JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE:  

 • Centrum Egzaminów Testowych 
 • Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej 


IV. JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE: 

 • Centrum Badań nad Miażdżycą 
 • Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych  
 • Regionalny Ośrodek Opieki Perinatalnej 
 • Regionalny Ośrodek Monitorujący Działania Niepożądane Leków 
 • Studium Centrum Kształcenia Podyplomowego 
 • Uniwersytecka Zwierzętarnia Doświadczalna 
 • Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 
 • Szczecinie 


V. JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE: 

 • Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 


VI. JEDNOSTKI DLA KTÓRYCH UNIWERSYTET JEST PODMIOTEM TWORZĄCYM LUB WŁAŚCICIELEM: 

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie  
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie  
 • Uniwersytecka Klinika Stomatologicznej PUM Spółka z o.o. 
 • Medycyna Diagnostyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Spółka z o.o. 
 • Centrum Innowacyjnych Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Spółka z o.o. 


VII. SZKOŁY DOKTORSKIE: 

 • Szkoła doktorska Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886